บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป

เป็นบริษัทวิศวกรที่ปรึกษา ที่ก่อตั้งขึ้นในปี 2526 โดยกลุ่มวิศวกรประเทศไทย เพื่อรับใช้ชาติในฐานะวิศวกรที่ปรึกษา ทรัพยากรด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมในบุคคลที่มีศักยภาพสูงที่มีทักษะและความสามารถ