ประสบการณ์ 37 ปี

 


             บริษัท อินเด็กซ์อินเตอร์เนชั่นแนลกรุ๊ป จำกัด (อินเด็กซ์) ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2526 ในฐานะ บริษัท ที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมเพื่อให้บริการที่หลากหลายในสาขาเฉพาะด้าน เช่น การวางแผนโครงการ การวางผังเมือง การออกแบบสถาปัตยกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดพื้นที่และสถาปัตยกรรม วิศวกรรมไฟฟ้า, เครื่องกล, การขนส่ง, สุขาภิบาล, ธรณีเทคนิค, สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรน้ำ การจัดการและการควบคุมการก่อสร้างรวมถึงอาคารพาณิชย์และสำนักงานโรงงานถนนสะพานเขื่อนสนามบิน ฯลฯ และยังมีการศึกษาโครงการเพื่อการลงทุน

วัตถุประสงค์ของอินเด็กซ์คือเพื่อให้การศึกษา สำรวจออกแบบและก่อสร้างโครงการก่อสร้างอย่างประณีตและถูกต้องตามมาตรฐานวิศวกรรมเพื่อให้ประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้าและชุมชนในขณะที่มั่นใจว่าประสิทธิภาพการจัดการและการใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ปรับกระบวนการก่อสร้างให้เหมาะสม