พิธีส่งมอบโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักเรียนในโรงเรียนที่ด้อยโอกาสประจำปี 2561

            พล.อ.วุฒินันท์ ลีลายุทธ ประธานกรรมการบริษัท และ ดร.ชัยณรงค์ ณ ลำพูน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยที่ปรึกษาประธานกรรมการบริหาร เดินทางไปร่วม​พิธีส่งมอบโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักเรียนในโรงเรียนที่ด้อยโอกาสประจำปี 2561 โดยมี ​พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม​ เป็นประธานในพิธี โดยทำพิธีส่งมอบโครงการฯ จำนวน 2 แห่ง  แห่งแรก โรงเรียนวัดสันต้นธง จำนวน 3 โรงเรียน คือ โรงเรียนวัดสันต้นธง โรงเรียนบ้านศรีสุพรรณ โรงเรียนบ้านล้องเครือกวาว และ แห่งที่ 2 โรงเรียนบ้านป่าเลา ซึ่งในการนี้ ​บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด ได้บริจาคเงินร่วมโครงการทั้งสิ้น 700,664 บาท