งานเลี้ยงวันเกิดประจำเดือน สิงหาคม 2562

บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด ได้จัดงานเลี้ยงสังสรรค์วันเกิด ให้กับผู้ที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนสิงหาคม 2562 นี้
โดยในครั้งนี้ได้จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562 ณ ลานชายหาด สวนสนประดิพัทธ์ (แห่งที่ 2) อ.หัวหิน จ.ประจวบคิรีขันธ์
ซึ่งทางบริษัทได้เล็งเห็นความสำคัญ และจัดกิจกรรมนี้เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานได้พบปะสังสรรค์แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เป็นประจำทุกเดือน ซึ่งในเดือนนี้ถือเป็นวันคล้ายวันเกิดของ ท่านประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดร.ชัยณรงค์ ณ ลำพูน
และท่านที่ปรึกษาหลายท่านอีกด้วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดร.ชัยณรงค์  ณ ลำพูน
กล่าวเปิดงานเลี้ยงสังสรรค์วันเกิดประจำเดือนสิงหาคม และงานเลี้ยงสังสรรค์ ธีม “เฮฮาปาร์ตี้ สไตล์ฮาวาย


พิธีกรกล่าวเรียนเชิญ ท่านที่ปรึกษา ท่านจงเจตน์ บุญเกิด ขึ้นกล่าวอวยพร
ผู้ที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนสิงหาคม


ท่านที่ปรึกษา ท่านจงเจตน์  บุญเกิด ขึ้นอวยพร
ผู้บริหารและพนักงานที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนสิงหาคม


ผู้บริหารและพนักงาน รับคำอวยพร


ผู้บริหารและพนักงาน รับคำอวยพร


ทุกท่านร่วมร้องเพลงวันเกิด


เป่าเทียนวันเกิดร่วมกัน


ท่านประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดร.ชัยณรงค์ ณ ลำพูน,
ท่านที่ปรึกษา คุณประสิทธิ์ เอี่ยมสำอาง และ พล.ต.ท.ดร. ระพีพัฒน์ ปาละวงศ์  
ร่วมกันตัดเค้กวันเกิด


พนักงานที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนสิงหาคม ร่วมกันตัดเค้ก


บรรยายกาศงานเลี้ยงสังสรรค์ ณ สวนสนประดิพัทธ์ อ.หัวหิน จ.ประจวบคิรีขันธ์


ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดร.ชัยณรงค์ ณ ลำพูน และ ภรรยา คุณจินตนา ณ ลำพูน
ร่วมรับประทานอาหาร ณ ลานชายหาด  สวนสนประดิพัทธ์ อ.หัวหิน จ.ประจวบคิรีขันธ์


พนักงานพบปะสังสรรค์ และรับประทานอาหารร่วมกัน
ณ ลานชายหาด  สวนสนประดิพัทธ์ อ.หัวหิน จ.ประจวบคิรีขันธ์


ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดร.ชัยณรงค์  ณ ลำพูน และท่านที่ปรึกษา
เดินทักทายพนักงานในงานเลี้ยงสังสรรค์  ณ ลานชายหาด  สวนสนประดิพัทธ์ อ.หัวหิน จ.ประจวบคิรีขันธ์


ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดร.ชัยณรงค์  ณ ลำพูน และท่านที่ปรึกษา
เดินทักทายพนักงานในงานเลี้ยงสังสรรค์  ณ ลานชายหาด  สวนสนประดิพัทธ์ อ.หัวหิน จ.ประจวบคิรีขันธ์


ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดร.ชัยณรงค์  ณ ลำพูน และท่านที่ปรึกษา
เดินทักทายพนักงานในงานเลี้ยงสังสรรค์  ณ ลานชายหาด  สวนสนประดิพัทธ์ อ.หัวหิน จ.ประจวบคิรีขันธ์


ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดร.ชัยณรงค์  ณ ลำพูน
เดินทักทายพนักงานในงานเลี้ยงสังสรรค์  ณ ลานชายหาด  สวนสนประดิพัทธ์ อ.หัวหิน จ.ประจวบคิรีขันธ์


ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดร.ชัยณรงค์  ณ ลำพูน
เดินทักทายพนักงานในงานเลี้ยงสังสรรค์  ณ ลานชายหาด  สวนสนประดิพัทธ์ อ.หัวหิน จ.ประจวบคิรีขันธ์


พนักงานพบปะสังสรรค์ และรับประทานอาหารร่วมกัน
ณ ลานชายหาด  สวนสนประดิพัทธ์ อ.หัวหิน จ.ประจวบคิรีขันธ์


ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานวิศวกรรม คุณถาวร  จิตจง ขึ้นร้องเพลงบนเวที


พนักงาน ขึ้นร้องเพลงบนเวที


ที่ปรึกษาสายงานพัฒนาธุรกิจ ดร.กีรติ  กิจมานะวัฒน์
ร่วมร้องเพลงกับพนักงานฝ่ายพัฒนาธุรกิจบนเวที


แผนกแม่บ้าน ร่วมร้องเพลงบนเวที


ทีมคณะทำงาน จัดเล่นเกมส์ “ฮาวาย ทายคำ” บนเวที


พนักงานแต่ละทีมขึ้นเล่นเกมส์ “ฮาวาย ทายคำ” บนเวที


ท่านที่ปรึกษาและผู้บริหาร ร่วมเล่นเกมส์ “ฮาวาย ทายคำ” บนเวที


พนักงานแต่ละทีมขึ้นเล่นเกมส์ “ฮาวาย ทายคำ” บนเวที


ท่านที่ปรึกษาและผู้บริหาร ร่วมเล่นเกมส์ “ฮาวาย ทายคำ” บนเวที


ที่ปรึกษาสายงานพัฒนาธุรกิจ ดร.กีรติ  กิจมานะวัฒน์
มอบเงินรางวัลให้กับผู้ชนะการเล่นเกมส์ “ฮาวาย ทายคำ” บนเวที