สนับสนุนโครงการ "ชวพม. ชวนคุย ตอนโรงไฟฟ้าชุมชน ประชาชนได้อะไร"

บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด ได้ร่วมสนับสนุนโครงการ "ชวพม. ชวนคุย ตอนโรงไฟฟ้า ชุมชน ประชาชนได้อะไร" เป็นจำนวนเงิน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความเข้าใจ และเผยแพร่ข้อมูลที่มีประโยชน์เกี่ยวกับโรงไฟฟ้าชุมชน ให้กับประชาชนโดยทั่วไปได้รับทราบ ณ ห้อง Synergy Hall ชั้น 6 อาคาร ซี ศูนย์เอนเนอยี่ คอมเพล็กซ์ ในวันอังคารที่ 17 กันยายน 2562