โครงการ “ช่วยเหลือและฟื้นฟูโรงเรียนที่ประสบอุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี”

บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด เข้าร่วมโครงการ ช่วยเหลือและพื้นฟูโรงเรียนที่ประสบอุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี สนับสนุนอุปกรณ์ทำความสะอาด ร่วมสมทบกับสมาชิกวุฒิสภาและกองทัพอากาศ โดยมีพลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง สมาชิกวุฒิสภา และพลอากาศเอก สิทธิชัย แก้วบัวดี ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ และหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนลงพื้นที่ช่วยเหลือและพื้นฟูโรงเรียนที่ประสบอุทกภัย ณ โรงเรียนบ้านดอนตะลี, โรงเรียนบ้านพันชาด อำเภอตาลสุม และโรงเรียนบ้านกุดกั่ว อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี ในวันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2562ผจก.ฝ่ายประชาสัมพันธ์องค์กร คุณวรางคณา ณ ลำพูน เป็นตัวแทนบริษัท อินเด็กซ์ฯ ไปส่งมอบสิ่งของให้กับกองทัพอากาศ
เพื่อลำเลียงไปยังพื้นที่ประสบอุทกภัย จ.อุบลราชธานี
ในวันที่ 16 ตุลาคม 2562ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดร.ชัยณรงค์ ณ ลำพูน และภรรยา
คุณจินตนา ณ ลำพูน และเจ้าหน้าที่ บริษัท อินเด็กซ์ฯ ร่วมเดินทางไปกับคณะของ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง สมาชิกวุฒิสภา,
ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ พลอากาศเอกสิทธิชัย แก้วบัวดี, หน่วยงานภาครัฐ, ภาคเอกชน และดารา นักแสดงไปลงพื้นที่ช่วยเหลือและฟื้นฟูโรงเรียนที่ประสบอุทกภัย จ.อุบลราชธานี
ในวันที่ 19 ตุลาคม 2562ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดร.ชัยณรงค์ ณ ลำพูน และภรรยา
คุณจินตนา ณ ลำพูน และเจ้าหน้าที่ บริษัท อินเด็กซ์ฯ ร่วมเดินทางไปกับคณะของ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง สมาชิกวุฒิสภา, ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ พลอากาศเอกสิทธิชัย แก้วบัวดี, หน่วยงานภาครัฐ, ภาคเอกชน และดารา นักแสดงไปลงพื้นที่ช่วยเหลือและฟื้นฟูโรงเรียนที่ประสบอุทกภัย จ.อุบลราชธานี
ในวันที่ 19 ตุลาคม 2562ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดร.ชัยณรงค์ ณ ลำพูน และภรรยา
คุณจินตนา ณ ลำพูน ตัวแทนบริษัทฯ ลงพื้นที่ร่วมกับ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง สมาชิกวุฒิสภา, ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ
พลอากาศเอกสิทธิชัย แก้วบัวดี, หน่วยงานภาครัฐ, ภาคเอกชน และดารา นักแสดง ลงพื้นที่ช่วยเหลือและฟื้นฟูโรงเรียนที่ประสบอุทกภัย จ.อุบลราชธานีประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดร.ชัยณรงค์ ณ ลำพูน, ภรรยา
คุณจินตนา ณ ลำพูน และคุณธัญทิพย์ เนตรอนุวัฒน์ เป็นตัวแทนบริษัทฯ ลงพื้นที่ช่วยเหลือและฟื้นฟูโรงเรียนที่ประสบอุทกภัย
จ.อุบลราชธานี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดร.ชัยณรงค์ ณ ลำพูน และภรรยา
คุณจินตนา ณ ลำพูน ตัวแทนบริษัทฯ ลงพื้นที่ร่วมกับ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง สมาชิกวุฒิสภา, ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ
พลอากาศเอกสิทธิชัย แก้วบัวดี, หน่วยงานภาครัฐ, ภาคเอกชน และดารา นักแสดง ลงพื้นที่ช่วยเหลือและฟื้นฟูโรงเรียนที่ประสบอุทกภัย จ.อุบลราชธานีประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัย จ.อุบลราชธานี ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น
 


ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดร.ชัยณรงค์ ณ ลำพูน
ได้ร่วมมอบถุงยังชีพ ให้กับประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัย จ.อุบลราชธานีประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดร.ชัยณรงค์ ณ ลำพูน
ได้ร่วมมอบถุงยังชีพ ให้กับประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัย จ.อุบลราชธานีประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดร.ชัยณรงค์ ณ ลำพูน, ภรรยา คุณจินตนา ณ ลำพูน
และเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์องค์กร คุณอธิป อ่วมอร่าม
เป็นตัวแทนบริษัทฯ ในการส่งมอบสิ่งของให้กับโรงเรียนในพื้นที่ประสบอุทกภัย จ.อุบลราชธานีประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดร.ชัยณรงค์ ณ ลำพูน
และสมาชิกวุฒิสภา พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง
เยี่ยมชมพื้นที่โรงเรียนในพื้นที่ประสบอุทกภัย จ.อุบลราชธานีประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดร.ชัยณรงค์ ณ ลำพูน
และเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์องค์กร คุณอธิป อ่วมอร่าม
เป็นตัวแทนบริษัทฯ ในการพัฒนาฟื้นฟูโรงเรียนในพื้นที่ประสบอุทกภัย จ.อุบลราชธานี