งานเลี้ยงวันเกิดประจำเดือนมกราคม 2563

บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด จัดงานเลี้ยงสังสรรค์วันเกิดให้กับผู้ที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนมกราคม โดยวัตถุประสงค์ของการจัดงานเพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานได้พบปะสังสรรค์ รับประทานอาหาร ร้องเพลง และแลกเปลี่ยน ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ทั้งยังเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในองค์กร ณ บริษัท อินเด็กซ์ฯ (สำนักงานใหญ่) ห้องประชุมชั้น 7 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2563เค้กวันเกิด ในงานเลี้ยงสังสรรค์วันเกิดประจำเดือนมกราคมประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดร.ชัยณรงค์  ณ ลำพูน
กล่าวเปิดงานเลี้ยงสังสรรค์วันเกิดประจำเดือนมกราคมประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดร.ชัยณรงค์  ณ ลำพูน เรียนเชิญ
ที่ปรึกษาประธานกรรมการบริหาร พล.ต.ท.ดร.ระพีพัฒน์  ปาละวงศ์ อวยพรวันเกิดให้กับผู้บริหารและพนักงานที่มีวันคล้ายวันเกิด
ในเดือนมกราคม
ที่ปรึกษาประธานกรรมการบริหาร พล.ต.ท.ดร.ระพีพัฒน์  ปาละวงศ์
อวยพรวันเกิดให้กับผู้บริหารและพนักงานที่มีวันคล้ายวันเกิด
ในเดือนมกราคมผู้บริหารและพนักงานที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนมกราคม
ร่วมร้องเพลงวันเกิด
 


พนักงานร่วมร้องเพลงวันเกิด
ให้กับผู้บริหารและพนักงานที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนมกราคม
 


ที่ปรึกษาประธานกรรมการบริหาร พล.อ.ธรรมรัชต์ เจริญกุล ตัดเค้กวันเกิดผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบุคคล คุณวรนัฎ ณ ลำพูน ตัดเค้กวันเกิด


    

พนักงานที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนมกราคม ตัดเค้กวันเกิด


    

พนักงานที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนมกราคม ตัดเค้กวันเกิดพนักงานที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนมกราคม ตัดเค้กวันเกิด


   

ภาพบรรยากาศในงานวันเลี้ยงสังสรรค์วันเกิดประจำเดือนมกราคมที่ปรึกษาประธานกรรมการบริหาร พล.ต.ท.ดร.ระพีพัฒน์  ปาละวงศ์ มอบเค้กวันเกิดให้กับพนักงานที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนมกราคม

    

ภาพบรรยากาศในงานวันเลี้ยงสังสรรค์วันเกิดประจำเดือนมกราคม
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดร.ชัยณรงค์ ณ ลำพูน
ร่วมร้องเพลงในงานเลี้ยงสังสรรค์วันเกิด

   

 พนักงาน ร่วมร้องเพลงในงานเลี้ยงสังสรรค์วันเกิด

    

 พนักงาน ร่วมร้องเพลงในงานเลี้ยงสังสรรค์วันเกิด


    

 พนักงาน ร่วมร้องเพลงในงานเลี้ยงสังสรรค์วันเกิด