งานเลี้ยงวันเกิดประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563

 

บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด จัดงานเลี้ยงสังสรรค์วันเกิดให้กับผู้ที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนกุมภาพันธ์ 2563
โดยวัตถุประสงค์ของการจัดงานเพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานได้พบปะสังสรรค์ รับประทานอาหาร ร้องเพลง และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
ทั้งยังเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในองค์กร
ณ บริษัท อินเด็กซ์ฯ (สำนักงานใหญ่) ห้องประชุมชั้น 7 ในวันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563
 

 
 
 
 
 เค้กวันเกิด ในงานเลี้ยงสังสรรค์วันเกิดประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดร.ชัยณรงค์  ณ ลำพูน  กล่าวเปิดงานเลี้ยงสังสรรค์วันเกิดประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดร.ชัยณรงค์  ณ ลำพูน เรียนเชิญ ที่ปรึกษาสายงานวิศวกรรม คุณธวัช เบญจพลชัย
 อวยพรวันเกิดให้กับผู้บริหารและพนักงานที่มีวันคล้ายวันเกิด ในเดือนกุมภาพันธ์ที่ปรึกษาสายงานวิศวกรรม คุณธวัช เบญจพลชัย
อวยพรวันเกิดให้กับผู้บริหารและพนักงานที่มีวันคล้ายวันเกิด ในเดือนกุมภาพันธ์ที่ปรึกษาสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ผศ.ดร.พรรณเชษฐ  ณ  ลำพูน
และผู้ที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนกุมภาพันธ์ ร่วมกันร้องเพลงวันเกิดที่ปรึกษาสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ผศ.ดร.พรรณเชษฐ  ณ  ลำพูน
และผู้ที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนกุมภาพันธ์ ร่วมกันเป่าเทียนวันเกิดที่ปรึกษาสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ผศ.ดร.พรรณเชษฐ  ณ  ลำพูน ตัดเค้กวันเกิด
ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ คุณลลินา  ช่วยชาติ ตัดเค้กวันเกิด
พนักงานที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนกุมภาพันธ์ ตัดเค้กวันเกิด
พนักงานที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนกุมภาพันธ์ ตัดเค้กวันเกิด
พนักงานที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนกุมภาพันธ์ ตัดเค้กวันเกิด
พนักงานที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนกุมภาพันธ์ ตัดเค้กวันเกิด
พนักงานที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนกุมภาพันธ์ ตัดเค้กวันเกิด
พนักงานที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนกุมภาพันธ์ ตัดเค้กวันเกิด
พนักงานที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนกุมภาพันธ์ ตัดเค้กวันเกิด
พนักงานที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนกุมภาพันธ์ 
ตัดเค้กวันเกิด
พนักงานที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนกุมภาพันธ์ ตัดเค้กวันเกิดพิธีกร ในงานเลี้ยงสังสรรค์วันเกิดเดือนกุมภาพันธ์
ภาพบรรยากาศในงานวันเลี้ยงสังสรรค์วันเกิดประจำเดือนกุมภาพันธ์
ภาพบรรยากาศในงานวันเลี้ยงสังสรรค์วันเกิดประจำเดือนกุมภาพันธ์
ภาพบรรยากาศในงานวันเลี้ยงสังสรรค์วันเกิดประจำเดือนกุมภาพันธ์
าพบรรยากาศในงานวันเลี้ยงสังสรรค์วันเกิดประจำเดือนกุมภาพันธ์
าพบรรยากาศในงานวันเลี้ยงสังสรรค์วันเกิดประจำเดือนกุมภาพันธ์เมนูอาหารในงานเลี้ยงสังสรรค์วันเกิดเดือนกุมภาพันธ์
ภาพบรรยากาศในงานวันเลี้ยงสังสรรค์วันเกิดประจำเดือนกุมภาพันธ์ที่ปรึกษาสายงานวิศวกรรม คุณธวัช  เบญจพลชัย  ร่วมร้องเพลงในงานเลี้ยงสังสรรค์วันเกิด
ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานพัฒนาธุรกิจ  คุณชุมพล  สังขปรีชา
ร่วมร้องเพลงในงานเลี้ยงสังสรรค์วันเกิดผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ  คุณลลินา  ช่วยชาติ  ร่วมร้องเพลงในงานเลี้ยงสังสรรค์วันเกิด