เยียวยาภาวะเศรษฐกิจ และ โควิด - 19 (รอบที่ 2)

การช่วยเหลือและเยียวยา (รอบที่ 2)
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด - 19 และภาวะเศรษฐกิจตกต่ำในปัจจุบันนั้น ดร.ชัยณรงค์ ณ ลำพูน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคุณจินตนา ณ ลำพูน (ภรรยา), ดร.ประเสริฐ ตปนียางกูร กรรมการบริษัท, คุณธวัช เบญจพลชัย ที่ปรึกษาสายงานวิศวกรรม มีความเป็นห่วงถึงความเป็นอยู่ และการดำรงชีวิตของพนักงานทุกคนที่ต้องเผชิญในสถานการณ์ปัจจุบัน จึงให้ความช่วยเหลือเยียวยามอบข้าวสารและไข่ไก่ให้กับพนักงาน(รอบที่ 2) ทั้งยังเป็นกำลังใจให้กับพนักงานทุกคนผ่านพ้นวิกฤตในครั้งนี้ไปให้ได้
การเยียวยาครั้งนี้ จัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2563 ณ บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เยียวยาภาวะเศรษฐกิจ และ โควิด – 19 (รอบที่ 2) 
ดร.ชัยณรงค์ ณ ลำพูน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคุณจินตนา ณ ลำพูน (ภรรยา) ดร.ประเสริฐ ตปนียางกูร กรรมการบริษัท, คุณธวัช เบญจพลชัย ที่ปรึกษาสายงานวิศวกรรม

มอบข้าวสารและไข่ไก่ ให้กับพนักงาน บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดร.ชัยณรงค์ ณ ลำพูน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคุณจินตนา ณ ลำพูน (ภรรยา)
มอบข้าวสารและไข่ไก่ให้กับผู้บริหารและพนักงานดร.ประเสริฐ ตปนียางกูร กรรมการบริษัท 
มอบข้าวสารและไข่ไก่ให้กับผู้บริหารและพนักงานคุณธวัช เบญจพลชัย ที่ปรึกษาสายงานวิศวกรรม 
มอบข้าวสารและไข่ไก่ให้กับผู้บริหารและพนักงานพลเอกวุฒินันท์ ลีลายุทธ ประธานกรรมการบริษัท ร่วมมอบข้าวสารและไข่ไก่ให้กับผู้บริหารและพนักงานคุณสุรินทร์ โซนี่ ที่ปรึกษาสายงานการเงิน
ร่วมมอบข้าวสารและไข่ไก่ให้กับผู้บริหารและพนักงานดร.พรลภัส ณ ลำพูน รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มงานบริหาร
ร่วมมอบข้าวสารและไข่ไก่ให้กับผู้บริหารและพนักงาน

 
คุณรัฐวิชญ์ ณ ลำพูน ผปธ.สายงานสำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ร่วมมอบข้าวสารและไข่ไก่ให้กับผู้บริหารและพนักงาน
 
เยียวยาภาวะเศรษฐกิจ และ โควิด – 19 (รอบที่ 2)

ดร.ชัยณรงค์ ณ ลำพูน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคุณจินตนา ณ ลำพูน (ภรรยา)
ดร.ประเสริฐ ตปนียางกูร กรรมการบริษัท, ดร.ประเสริฐ ตปนียางกูร กรรมการบริษัท
มอบข้าวสารและไข่ไก่ ให้กับพนักงาน บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)