พิธีลงนามสัญญาจ้างควบคุมงานปรับพื้นที่สำหรับก่อสร้างทางขับระยะที่ 1 และลานจอดของศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยาน

พิธีลงนามสัญญาจ้างควบคุมงานปรับพื้นที่สำหรับก่อสร้างทางขับระยะที่ 1 และลานจอดของศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยาน 
ระหว่างกองทัพเรือ โดยกรมช่างโยธาทหารเรือ กับ กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา โดย บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
จัดขึ้นในวันที่ 1 ธันวาคม 2563
ณ อาคารกองบังคับการกรมช่างโยธาทหารเรือ ห้องวิสสุกรรมสรรค์ กรมช่างโยธาทหารเรือพิธีลงนามสัญญาจ้างควบคุมงานปรับพื้นที่สำหรับก่อสร้างทางขับระยะที่ 1
และลานจอดของศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยาน ระหว่าง กองทัพเรือ โดยกรมช่างโยธาทหารเรือ
กับ กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา โดย บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)พล.ร.ต.พิชัย ล้อชูสกุล เจ้ากรมช่างโยธาทหารเรือ ลงนามสัญญาร่วมกับ
ดร.ชัยณรงค์  ณ ลำพูน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)พล.ร.ต.พิชัย ล้อชูสกุล เจ้ากรมช่างโยธาทหารเรือ
ถ่ายภาพร่วมกับ กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา
1. บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2. บริษัท สแปน จำกัด 3. บริษัท ดีเคด คอนซัลแตนท์ จำกัด
4. บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็นจิเนี่ยริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัดพล.ร.ต.พิชัย ล้อชูสกุล เจ้ากรมช่างโยธาทหารเรือ
ถ่ายภาพร่วมกับ กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา และผู้บริหาร บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
พล.ร.ต.พิชัย ล้อชูสกุล เจ้ากรมช่างโยธาทหารเรือ
ถ่ายภาพและทำสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริต ร่วมกับ กลุ่มบริษัทที่ปรึกษาภาพบรรยากาศ พิธีลงนามสัญญาจ้างควบคุมงานปรับพื้นที่สำหรับก่อสร้างทางขับระยะที่ 1
และลานจอดของศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยาน
 

The company has established a privacy policy that requires the consent of the users on the Company’s website. The collected information will be used to develop and improve the website. Additional or