ร่วมทำบุญทอดกฐิน ณ ลำพูน

ดร.ชัยณรงค์ ณ ลำพูน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด พร้อมทีมคณะผู้บริหาร ที่ปรึกษาและพนักงาน ร่วมทำบุญทอดกฐิน ณ วัดล้องกู่ไทย 
วัดสันต้นธง วัดห้วยหละและวัดช่างฆ้อง จังหวัดลำพูน ระหว่างวันที่ 10-11 พ.ย. 2561
โดยมีรายละเอียดการถวายปัจจัยดังนี้
-ยอดถวายผ้าพระกฐินพระราชฐานวัดล้องกู่ไทย อ.เมือง จ.ลำพูน ได้ปัจจัยทั้งสิ้น 870,299 บาท
-ยอดทอดกฐินวัดสันต้นธง อ.เมือง จ.ลำพูน ได้ปัจจัยทั้งสิ้น 609,500 บาท
-ยอดทอดกฐินวัดห้วยหละ อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน ได้ปัจจัยทั้งสิ้น 506,633 บาท
-ยอดทอดกฐินวัดช่างฆ้อง อ.เมือง จ.ลำพูน ได้ปัจจัยทั้งสิ้น 691,588 บาท