บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

1/814 หมู่ 17 ซอยอัมพร ถ.พหลโยธิน ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130 ประเทศไทย

Tel. +66 (0) 2532-3623 (Automatic), Fax +66 (0) 2532-3566