IND ร่วมเป็นสะพานบุญ สู่ผู้ยากไร้ ( ครั้งที่ 2 )

บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) โดยคุณวรางคณา ณ ลำพูน ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานสำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ร่วมโครงการ “IND ร่วมเป็นสะพานบุญ สู่ผู้ยากไร้” (ครั้งที่ 2)
ซึ่งเป็นกิจกรรมที่นำอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน โซฟา 10 ชุด และเก้าอี้สำนักงาน 40 ตัว ที่เสื่อมสภาพแล้ว นำไปบริจาคให้กับมูลนิธิกระจกเงา เพื่อให้ทางมูลนิธิไปซ่อมแซมดัดแปลง และส่งต่อให้กับผู้ที่ขาดแคลนต่อไป กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้น ณ บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)  ในวันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2566