เยี่ยมชมโครงการออกแบบและก่อสร้างระบบบริการน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานสนามบินอู่ตะเภา

ดร.ชัยณรงค์ ณ ลำพูน ประธานกรรมการบริหาร พร้อมคณะที่ปรึกษาคณะผู้บริหาร บมจ.อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป (IND) เข้าเยี่ยมชมโครงการออกแบบและก่อสร้างระบบบริการน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานสนามบินอู่ตะเภา ณ ท่าอากาศยานอู่ตะเภา ซึ่งเป็นโครงการที่ได้ลงนามสัญญาจ้างจาก บริษัท โกลเบิลแอโร่แอสโซซิเอทส์ จำกัด (GAA) ให้เป็นผู้รับดำเนินงานออกแบบและก่อสร้างระบบบริการน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน  โดยมีมูลค่าโครงการ 2,118,600,000 บาท ระยะเวลาดำเนินการประมาณ 38 เดือน ซึ่งความก้าวหน้าโครงการประมาณ 44.80 % คาดว่าจะแล้วเสร็จ ในวันที่ 23 ธันวาคม 2567 กิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นเมื่อวันที่ 10-11 เมษายน 2567ณ ท่าอากาศยานสนามบินอู่ตะเภา