แบบฟอร์มสมัครงาน

ตำแหน่งงาน 1* :
ตำแหน่งงาน 2 :
เงินเดือน :
วันเริ่มงาน * :

ข้อมูลส่วนตัว

เพศ* :
ชื่อ* :
นามสกุล* :
เบอร์โทร* :
อีเมล* :
วันเกิด* :

ประวัติการศึกษา

ระดับการศึกษา* :
สาขาวิชา* :
สถาบันการศึกษา* :
เกรดเฉลี่ย :

ข้อมูลเพิ่มเติม

เอกสารแนบ :
เลือกไฟล์
 
เลือกไฟล์
  ตัวอย่าง เช่น Resume หรือเอกสารอื่นๆ รองรับไฟล์ทั้งหมดขนาด 5 Mb. สามารถอับโหลดไฟล์ .jpg, .png, .jpeg, .doc, .docx, .pdf, .zip, .rar