ร่วมงานกับเรา

เรายังคงยึดมั่นในหลักการเดียวกันกับที่ บริษัทฯ ของเราให้บริการที่เหนือกว่าแก่ลูกค้าของเรา ให้ความปลอดภัยเป็นอันดับแรกสร้างโอกาสให้กับพนักงานของเรา มอบงานที่ยอดเยี่ยม มอบนวัตกรรมพิเศษ ชุมชน หลักการเหล่านี้รวมเราเป็นหนึ่ง บริษัท และชี้นำธุรกิจทุกด้านของเรา

ตำแหน่งงานที่เปิดรับ

เอกสารสมัครงาน

 • ประวัติการทำงาน (CV หรือ Resume)
 • รูปถ่าย ขนาด 1-2 นิ้ว (2 รูป) ไม่เกิน 6 เดือน
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาใบแสดงผลการศึกษา
 • สำเนาใบประกาศนียบัตร
 • สำเนาใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
 • สำเนาใบรับรองการทำงานที่ระบุเงินเดือน / สำเนาสลิปเงินเดือน
 • สำเนาใบรับรองการฝึกอบรม หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งนั้นๆ (ถ้ามี) เช่น จป. หัวหน้างาน ฯลฯ
 • สำเนาใบเกณฑ์ทหาร (สด.8 , สด.43)
 • อื่นๆ

ช่องทางการสมัครงาน

 • สมัครงานด้วยตนเองที่สำนักงานใหญ่ บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 1/814 หมู่ที่ 17 ซอยอัมพร ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130  (แผนที่สำนักงานใหญ่)
  Walk-in and submit the application to Employment Department at 1/814 Moo. 17 Soi Amphon, Phaholyothin Rd., Khukot, Lamlukka Pathumthani 12130, Thailand. (Map)
 • สมัครงานผ่านช่องทางอีเมล์ของบริษัทฯ โดยแนบประวัติการทำงาน CV / Resume ส่งมาทาง hr@index.co.th หรือ http://recruitment.index.co.th/
  Submit CV / Resume to Email : hr@index.co.th หรือ http://recruitment.index.co.th/
 • สมัครงานผ่านช่องทาง FACEBOOK โดยแนบประวัติการทำงาน CV / Resume ส่งมาทาง Inbox แฟนเพจ https://www.facebook.com/IndexInternationalGroupPCL
  Submit CV / Resume via Facebook index messages : https://www.facebook.com/IndexInternationalGroupPCL


ช่องทางการติดต่อ

 • ติดต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคล เบอร์โทรศัพท์ 02-532-3623-33 # 310 / 311 (คุณสมพร / คุณพรศิริ)
  Human Resources Department, Telephone 02-532-3623-33 # 310 / 311 (K’Somporn / K’Pornsiri)
 • ทางอีเมล์ hr@index.co.th
  E-mail : hr@index.co.th