งานร่วมทำบุญบริจาคเงินช่วยเหลือ โรงพยาบาลธัญบุรี

บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด ไปร่วมงานเปิดสำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี 2 โดยร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือ รพ.ธัญบุรี จำนวน 100,000 บาท เพื่อซื้ออุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์