กิจกรรม CSR จิตอาสา ร่วมกับ BAFS Group จ.ลำปาง

21 Nov 2018

บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด ทำกิจกรรม CSR จิตอาสา ร่วมกับ
BAFS GROUP ณ โรงเรียนสบปราบพิทยาคม อ.สบปราบ จ.ลำปาง ระหว่างวันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2561