ร่วมบริจาคเงิน "วุฒิสภารวมใจ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม"

ร่วมบริจาคเงิน "วุฒิสภารวมใจ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม"

เนื่องจากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในขณะนี้ ส่งผลกระทบให้ประชาชนหลายจังหวัดในภาคอีสานและภาค เหนือได้รับความเดือดร้อน
ทางบริษัทฯ จึงได้บริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย  โดยสมทบเข้าโครงการ "วุฒิสภารวมใจช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยน้ำท่วม" เป็นจำนวนเงิน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)
โดยมี พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง สมาชิกวุฒิสภา พร้อมด้วยคณะ เดินทางลงพื้นที่ จังหวัดพิจิตร, จังหวัดพิษณุโลก
และจังหวัดร้อยเอ็ด มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคเพื่อช่วยเหลือ ประชาชน ในวันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2562