งานเลี้ยงวันเกิดประจำเดือนพฤศจิกายน 2562

บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด จัดงานเลี้ยงสังสรรค์วันเกิดให้กับผู้ที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนพฤศจิกายน
โดยวัตถุประสงค์ของการจัดงานเพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานได้พบปะสังสรรค์ รับประทานอาหาร ร้องเพลง และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
ทั้งยังเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในองค์กร ณ ห้องประชุมชั้น 7 บริษัท อินเด็กซ์ฯ (สำนักงานใหญ่) ในวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2562ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดร.ชัยณรงค์  ณ ลำพูน กล่าวเปิดงานเลี้ยงสังสรรค์วันเกิดประจำเดือนพฤศจิกายนที่ปรึกษาสายงานวิศวกรรม คุณธวัช เบญจพลชัย
ขึ้นกล่าวอวยพรให้กับผู้บริหารและพนักงาน
ที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนพฤศจิกายนรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มงานปฏิบัติการ คุณสุชาติ เกตุจินากูล และผู้ที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนพฤศจิกายน ร่วมกันเป่าเทียนวันเกิดผู้จัดการฝ่ายบุคคล คุณวิลาวัลย์ พรหมอุปถัมภ์ ตัดเค้กวันเกิดหัวหน้าแผนกควบคุมเอกสาร คุณธนันพัชร์ จงใจพานิชเจริญ
ตัดเค้กวันเกิดพนักงานที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนพฤศจิกายน ตัดเค้กวันเกิด
พนักงานที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนพฤศจิกายน ตัดเค้กวันเกิด
พนักงานที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนพฤศจิกายน ตัดเค้กวันเกิด
พนักงานที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนพฤศจิกายน ตัดเค้กวันเกิดที่ปรึกษาสายงานวิศวกรรม คุณธวัช เบญจพลชัย
ร่วมร้องเพลงในงานวันเลี้ยงสังสรรค์วันเกิดผู้จัดการฝ่ายบุคคล คุณวิลาวัลย์ พรหมอุปถัมภ์
ร่วมร้องเพลงในงานวันเลี้ยงสังสรรค์วันเกิด
 


พนักงานร่วมร้องเพลงในงานเลี้ยงสังสรรค์วันเกิดพนักงานร่วมร้องเพลงในงานเลี้ยงสังสรรค์วันเกิดพิธีกร งานเลี้ยงสังสรรค์วันเกิดพนักงานพบปะสังสรรค์ และรับประทานอาหารร่วมกัน
ในงานเลี้ยงสังสรรค์วันเกิด       พนักงานพบปะสังสรรค์ และรับประทานอาหารร่วมกัน
ในงานเลี้ยงสังสรรค์วันเกิด               พนักงานพบปะสังสรรค์ และรับประทานอาหารร่วมกันในงานเลี้ยงสังสรรค์วันเกิด                      พนักงานพบปะสังสรรค์ และรับประทานอาหารร่วมกันในงานเลี้ยงสังสรรค์วันเกิด