กิจกรรม "เดินวิ่งเทิดพระเกียรติ พระเจ้าตากสิน"

บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด นำโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดร.ชัยณรงค์ ณ ลำพูน ผู้บริหารและพนักงาน บริษัท อินเด็กซ์ฯ ร่วมกับกลุ่มบริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ นำโดยผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายปฎิบัติการ คุณเจษฎ์ ทูปิยะ ผู้บริหารและพนักงานกลุ่มบริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ เข้าร่วมกิจกรรม "เดินวิ่งเทิดพระเกียรติ พระเจ้าตากสิน" โดยในงานนี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดร.ชัยณรงค์ ณ ลำพูน ได้มอบเงินสนับสนุนในกิจกรรม "เดินวิ่งเทิดพระเกียรติ พระเจ้าตากสิน" จำนวน 30,000 บาท รับมอบโดยนายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ คุณอารักษ์ อนุชปรีดา ณ ศาลสมเด็จพระเจ้า ตากสินมหาราช อ.เมือง จ.ตาก ในวันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2563บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด เข้าร่วมกิจกรรม “เดินวิ่งเทิดพระเกียรติ พระเจ้าตากสิน” นำโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดร.ชัยณรงค์ ณ ลำพูน,
ที่ปรึกษาประธานกรรมการบริหาร พล.ต.ท.ดร.ระพีพัฒน์ ปาละวงศ์, ผปธ.สายงานวิศวกรรม คุณถาวร จิตจง, ดร.ดิเรก ก้อนกลีบ และพนักงานบริษัท อินเด็กซ์ฯ  
ณ ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช อ.เมือง จ.ตาก วันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2563

    

บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดร.ชัยณรงค์ ณ ลำพูน และกลุ่มบริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ
โดยผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายปฏิบัติการ คุณเจษฎ์ ทูปิยะ ถ่ายภาพร่วมกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตาก คุณธนัสถ์  ทวีเกื้อกูลกิจ
ในกิจกรรม “เดินวิ่งเทิดพระเกียรติ พระเจ้าตากสิน” ณ ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช อ.เมือง จ.ตาก วันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2563บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด นำโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ดร.ชัยณรงค์ ณ ลำพูน, ที่ปรึกษาประธานกรรมการบริหาร พล.ต.ท.ดร.ระพีพัฒน์ ปาละวงศ์, ผปธ.สายงานวิศวกรรม คุณถาวร จิตจง, ดร.ดิเรก ก้อนกลีบ ถ่ายภาพร่วมกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตาก คุณธนัสถ์  ทวีเกื้อกูลกิจ
ในกิจกรรม “เดินวิ่งเทิดพระเกียรติ พระเจ้าตากสิน”
ณ ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช อ.เมือง จ.ตาก วันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2563
 บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด นำโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดร.ชัยณรงค์ ณ ลำพูน, ผู้บริหารและพนักงาน
ถ่ายภาพร่วมกัน ในกิจกรรม “เดินวิ่งเทิดพระเกียรติ พระเจ้าตากสิน”
ณ ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช อ.เมือง จ.ตาก
วันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2563บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดร.ชัยณรงค์ ณ ลำพูน, ผู้บริหารและพนักงาน
ร่วมกับกลุ่มบริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ โดยผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายปฏิบัติการ คุณเจษฎ์ ทูปิยะ, ผู้บริหารและพนักงาน
เข้าร่วมกิจกรรม “เดินวิ่งเทิดพระเกียรติ พระเจ้าตากสิน” ณ ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช อ.เมือง จ.ตาก วันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2563บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด
โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดร.ชัยณรงค์ ณ ลำพูน,
ที่ปรึกษาประธานกรรมการบริหาร พล.ต.ท.ดร.ระพีพัฒน์ ปาละวงศ์,
ผปธ.สายงานวิศวกรรม คุณถาวร จิตจง และดร.ดิเรก ก้อนกลีบ
และกลุ่มบริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ
โดยผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายปฏิบัติการ คุณเจษฎ์ ทูปิยะ
ถ่ายภาพร่วมกันในกิจกรรม “เดินวิ่งเทิดพระเกียรติ พระเจ้าตากสิน”
ณ ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช อ.เมือง จ.ตาก
วันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2563
 


พนักงานบริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด
เข้าร่วมกิจกรรม “เดินวิ่งเทิดพระเกียรติ พระเจ้าตากสิน”
ณ ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช อ.เมือง จ.ตาก
วันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2563
 


บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดร.ชัยณรงค์ ณ ลำพูน
มอบเงินสนับสนุนกิจกรรม“เดินวิ่งเทิดพระเกียรติ พระเจ้าตากสิน” จำนวน 30,000 บาท
รับมอบโดยนายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ คุณอารักษ์  อนุชปรีดา
ณ ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช อ.เมือง จ.ตาก วันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2563นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ คุณอารักษ์  อนุชปรีดา และผู้อำนวยการโรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ คุณอารักษ์  คุณฉัตรชัย  งาเนียม
มอบประกาศเกียรติคุณให้กับ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดร.ชัยณรงค์  ณ ลำพูน

        

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดร.ชัยณรงค์ ณ ลำพูน เป็นเกียรติมอบถ้วยรางวัลให้กับผู้ชนะประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดร.ชัยณรงค์ ณ ลำพูน
เป็นเกียรติมอบถ้วยรางวัลให้กับผู้ชนะ
 


ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดร.ชัยณรงค์ ณ ลำพูน
ร่วมถ่ายภาพกับผู้ชนะบนเวที