พิธีรับรางวัลเกียรติคุณ ดุษฏีปริญญา

ดร.ชัยณรงค์ ณ ลำพูน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารพร้อมภรรยา บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด ได้เข้ารับรางรางวัลเกียรติคุณ ดุษฎีปริญญา ประจำปี 2561
ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

บริษัทฯ กำหนดนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ใช้งานเว็บไซต์ เพื่อนำข้อมูลไปพัฒนาและปรับปรุงเนื้อหาของเว็บไซต์ เพิ่มเติม หรือ