พิธีประกาศเกียรติคุณ "บุคคลคุณภาพแห่งปี 2020"

ดร.ชัยณรงค์  ณ ลำพูน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) "IND"
รับมอบโล่เกียรติยศ "บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจแห่งปี 2020" ในพิธีประกาศเกียรติคุณ "บุคคลคุณภาพแห่งปี 2020" 
ในวันที่ 1 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมใหญ่ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

ดร.ชัยณรงค์  ณ ลำพูน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ได้รับโล่เกียรติคุณ บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจแห่งปี 2020 โดยมีท่านที่ปรึกษา และภรรยา ร่วมแสดงความยินดี
ในพิธีประกาศเกียรติคุณ “บุคคลคุณภาพแห่งปี 2020”ดร.ชัยณรงค์  ณ ลำพูน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ได้รับโล่เกียรติคุณ บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจแห่งปี 2020
ในพิธีประกาศเกียรติคุณ “บุคคลคุณภาพแห่งปี 2020”ดร.ชัยณรงค์  ณ ลำพูน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ได้รับโล่เกียรติคุณ บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจแห่งปี 2020 ในพิธีประกาศเกียรติคุณ “บุคคลคุณภาพแห่งปี 2020”ดร.ชัยณรงค์  ณ ลำพูน (คนที่ 3 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ได้รับโล่เกียรติคุณ บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจแห่งปี 2020 ในพิธีประกาศเกียรติคุณ “บุคคลคุณภาพแห่งปี 2020”ภาพบรรยากาศ ในพิธีประกาศเกียรติคุณ “บุคคลคุณภาพแห่งปี 2020”ดร.ชัยณรงค์  ณ ลำพูน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ได้รับโล่เกียรติคุณ บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจแห่งปี 2020 ในพิธีประกาศเกียรติคุณ “บุคคลคุณภาพแห่งปี 2020”