ตรวจสุขภาพผู้บริหารและพนักงานประจำปี 2563

บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จัดการตรวจสุขภาพผู้บริหารและพนักงาน ประจำปี 2563 เพื่อให้ผู้บริหารได้เข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปีตามโปรแกรมมาตราฐาน การตรวจสุขภาพในครั้งนี้ร่วมกับโรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์ และจัดขึ้น ณ บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ในวันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563


 

บริษัทฯ กำหนดนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ใช้งานเว็บไซต์ เพื่อนำข้อมูลไปพัฒนาและปรับปรุงเนื้อหาของเว็บไซต์ เพิ่มเติม หรือ