ตรวจสุขภาพผู้บริหารและพนักงานประจำปี 2563

บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จัดการตรวจสุขภาพผู้บริหารและพนักงาน ประจำปี 2563 เพื่อให้ผู้บริหารได้เข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปีตามโปรแกรมมาตราฐาน การตรวจสุขภาพในครั้งนี้ร่วมกับโรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์ และจัดขึ้น ณ บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ในวันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563