คณะเยี่ยมชมโครงการจาก FPT ครั้งที่ 1

วันที่ 18 สิงหาคม 2561 คณะ FPT จำนวน 80 ท่าน ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมความคืบหน้าโครงการออกแบบพร้อมก่อสร้างคลังน้ำมันพิจตร จ.พิจิตร