คณะเยี่ยมชมโครงการจาก FPT ครั้งที่ 1

วันที่ 18 สิงหาคม 2561 คณะ FPT จำนวน 80 ท่าน ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมความคืบหน้าโครงการออกแบบพร้อมก่อสร้างคลังน้ำมันพิจตร จ.พิจิตร

บริษัทฯ กำหนดนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ใช้งานเว็บไซต์ เพื่อนำข้อมูลไปพัฒนาและปรับปรุงเนื้อหาของเว็บไซต์ เพิ่มเติม หรือ