พิธีเปิดการซื้อขายหลักทรัพย์วันแรกในตลาด mai : IND