การแข่งขันกอล์ฟอินเด็กซ์ฯ วันละพาร์ ครั้งที่ 89

บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ IND จัดการแข่งขันกอล์ฟอินเด็กซ์ฯ วันละพาร์ ครั้งที่ 89
โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดงาน ดังนี้

ประการที่ 1 เพื่อเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกายให้มีสุขภาพแข็งแรง ปราศจากโรคภัย
ประการที่ 2 เพื่อรักษาความสัมพันธ์อันดีระหว่างเครือข่ายพันธมิตรธุรกิจ
ประการที่ 3 เพื่อเป็นการขอบคุณผู้บริหาร ที่ปรึกษา พนักงาน พันธมิตรธุรกิจ และสมาชิกชมรมกอล์ฟอินเด็กซ์ฯ วันละพาร์
ซึ่งการแข่งขันกอล์ฟอินเด็กซ์ฯ วันละพาร์ ครั้งที่ 89 นี้ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2563 ณ สนามกอล์ฟธูปะเตมีย์ จ.ปทุมธานีภาพบรรยากาศ การแข่งขันกอล์ฟอินเด็กซ์ฯ วันละพาร์ ครั้งที่ 89


รางวัลชนะเลิศ Low Gross : คุณนริศ นามจันทรา (2 จากขวา) รับรางวัล
1.ถ้วยรางวัลใหญ่ 2.ถ้วยเบญจรงค์ 36 ปี อินเด็กซ์ฯ 3.กระเป๋าไวน์ 2 ใบ


รางวัลรองชนะเลิศ Low Gross : คุณพชร โอฬารวัตร (คุณอำนวย พหูวนิช เป็นตัวแทนรับของรางวัล)

รับรางวัล 1.ถ้วยเบญจรงค์ 36 ปี อินเด็กซ์ฯ 2.กระเป๋าไวน์ 2 ใบ


รางวัลชนะเลิศ Low Net Flight A : ดร.ชัยณรงค์ ณ ลำพูน (คนกลาง) รับรางวัล 1.ถ้วยเบญจรงค์ 36 ปี อินเด็กซ์ฯ 2.กระเป๋าไวน์ 2 ใบ


รางวัลรองชนะเลิศ Low Net Flight A : พล.ต.ท.ดร.ระพีพัฒน์ ปาละวงศ์ (1 จากซ้าย)

รับรางวัล 1.ถ้วยเบญจรงค์ 36 ปี อินเด็กซ์ฯ 2.กระเป๋าไวน์ 1 ใบ


รางวัลชนะเลิศ Low Net Flight B : คุณลอยเลื่อน บุนนาค (1 จากซ้าย)

รับรางวัล 1.ถ้วยเบญจรงค์ 36 ปี อินเด็กซ์ฯ 2.กระเป๋าไวน์ 2 ใบ


รางวัลรองชนะเลิศ Low Net Flight B : คุณวิทยา ต้นเกตุ (1 จากซ้าย) รับรางวัล 1.ถ้วยเบญจรงค์ 36 ปี อินเด็กซ์ฯ 2.กระเป๋าไวน์ 1 ใบ

รางวัลใกล้ธง รับรางวัล Power bank INDEX

1. ผู้ช่วยรัฐมนตรี สมเกียรติ ศรลัมพ์


รางวัลใกล้ธง รับรางวัล Power bank INDEX

2. ดร.ชัยณรงค์ ณ ลำพูน

รางวัลใกล้ธง รับรางวัล Power bank INDEX

3. คุณวีระพันธ์ หิรัญวิวัฒน์กุล

รางวัลใกล้ธง รับรางวัล Power bank INDEX
3. คุณวิเชียร  ช่างวาด

รางวัลวันละ Birdie รับรางวัล ลูกกอล์ฟ 2 หลอด
1. ผู้ช่วยรัฐมนตรี สมเกียรติ ศรลัมพ์

รางวัลวันละ Birdie รับรางวัล ลูกกอล์ฟ 2 หลอด

2. คุณนริศ นามจันทรา

รางวัลวันละ Birdie รับรางวัล ลูกกอล์ฟ 2 หลอด

3. คุณไชยยันต์ แจงแสง

รางวัลวันละพาร์ รับรางวัล ลูกกอล์ฟ 1 หลอด

1. คุณลอยเลื่อน บุนนาค

รางวัลวันละพาร์ รับรางวัล ลูกกอล์ฟ 1 หลอด

2. พล.ต.ท.ดร.ระพีพัฒน์ ปาละวงศ์

รางวัลวันละพาร์ รับรางวัล ลูกกอล์ฟ 1 หลอด

3. พล.อ.ดำรงค์ ศรีประเสริฐ

รางวัลวันละพาร์ รับรางวัล ลูกกอล์ฟ 1 หลอด

4. คุณวีระพันธ์ หิรัญวิวัฒน์กุล

รางวัลวันละพาร์ รับรางวัล ลูกกอล์ฟ 1 หลอด

5. คุณธนศักดิ์ สืบเทศ

รางวัลวันละพาร์ รับรางวัล ลูกกอล์ฟ 1 หลอด

6. คุณทิพย์รัตน์ ครุสาตะ

รางวัลบู้บี้ (กระปุกออมสินหมู)

1. คุณโชคธนวัฒน์ สราวุธรัตนานนท์

รางวัลบ๊วย (บ๊วยเค็ม + บ๊วยหวาน)

1. คุณอมร แสงหิรัญ