พิธีลงเสาฤกษ์ถังน้ำมัน T-2306

ตามที่บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้ว่าจ้างบริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ IND ให้ดำเนินการออกแบบและก่อสร้างถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน (T-2306) ณ สถานีบริการจัดเก็บน้ำมันสุวรรณภูมิ ทางบริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้จัดพิธีลงเสาฤกษ์ถังน้ำมัน T-2306 เพื่อเป็นสิริมงคลในการดำเนินงานก่อสร้าง เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2564 ณ พื้นที่ก่อสร้างถังเก็บน้ำมัน T-2306 สถานีบริการจัดเก็บน้ำมันสุวรรณภูมิคุณประกอบเกียรติ นินนาท (ที่ 8 จากซ้าย) กรรมการผู้อำนวยการใหญ่, หม่อมหลวงณัฐสิทธิ์ ดิศกุล (ที่ 7 จากซ้าย) รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่, คุณณัฐพล นาคอ่วม (ที่ 4 จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิค และผู้บริหาร บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) พลเอก วุฒินันท์ ลีลายุทธ (ที่ 9 จากซ้าย) ประธานกรรมการบริษัท, คุณรัฐวิชญ์ ณ ลำพูน (ที่ 6 จากซ้าย) ผปธ.สายงานสำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, คุณสุรินทร์ โซนี่ (ที่ 5 จากซ้าย) นักลงทุนสัมพันธ์, ที่ปรึกษาและผู้บริหาร บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมพิธีลงเสาฤกษ์ถังน้ำมัน T-2306 โครงการออกแบบและก่อสร้างถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน (T-2306) ณ พื้นที่ก่อสร้างถังน้ำมัน T-2306 สถานีบริการจัดเก็บน้ำมันสุวรรณภูมิภาพบรรยากาศพิธีลงเสาฤกษ์ถังน้ำมัน T-2306
โครงการออกแบบและก่อสร้างถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน (T-2306)