รู้ทันก่อนลงทุนหุ้นIPO : IND บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่น แนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)"