IND ร่วมใจต้านภัยโควิด-19 แจกหน้ากากอนามัยให้กับพนักงาน

พล.อ.วุฒินันท์ ลีลายุทธ ประธานกรรมการบริษัท (แถวหน้าที่ 5 จากขวา)ดร.ชัยณรงค์ ณ ลำพูน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (แถวหน้าที่ 4 จากซ้าย)
พร้อมด้วยคณะกรรมการและผู้บริหาร บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

หรือ IND แจกหน้ากากอนามัยแบบผ้า ให้กับพนักงานบริษัทฯ ในโครงการ “IND ร่วมใจต้านภัยโควิด-19”
เพื่อให้พนักงานทุกคนใช้ในการป้องกันตนเองและลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโควิด-19
ทั้งยังเป็นการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการรับผิดชอบต่อตนเองและรับผิดชอบต่อสังคม
เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2564  ณ บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)