ประเพณีสลากย้อมเมืองลำพูน จ.ลำพูน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดร.ชัยณรงค์ ณ ลำพูน บมจ. อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด    คุณลอยเลื่อน บุนนาค กรรมการบริษัท FPT และคุณประกอบเกียรติ นินนาท กรรมการ.ผจก.บมจ.บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ  ร่วมงานเป็นเจ้าภาพจัดทำต้นสลากย้อมเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2561   ณ วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร จ.ลำพูน