ลงนามสัญญาจ้างที่ปรึกษา งานบริการด้านวิศวกรรมสำหรับการสำรวจและออกแบบรายละเอียด โครงการสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร บนทางหลวงหมายเลข 323 อ.ทองผาภูมิ - อ.สังขละบุรี ตอน บ.ท่าขนุน – เจดีย์สามองค์

ลงนามสัญญาจ้างที่ปรึกษา งานบริการด้านวิศวกรรมสำหรับการสำรวจและออกแบบรายละเอียด โครงการสำรวจและ ออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร บนทางหลวงหมายเลข 323 อ.ทองผาภูมิ - อ.สังขละบุรี ตอน บ.ท่าขนุน – เจดีย์สามองค์ ระหว่าง กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม กับ กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา 3 บริษัท ดังนี้ 
1) บริษัท ดีเคด คอนซัลแตนท์ จำกัด 
2) บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 
3) บริษัท ธรรมชาติ คอนซัลแตนท์ จำกัด
เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 - 14.00 น. ณ กรมทางหลวง ห้องประชุมสำนักสำรวจและออกแบบ

คุณชุมพล สังขปรีชา ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานพัฒนาธุรกิจ บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ IND
ร่วมลงนามสัญญาจ้างที่ปรึกษางานบริการด้านวิศวกรรมสำหรับการสำรวจและออกแบบรายละเอียดออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร
บนทางหลวงหมายเลข 323 อ.ทองผาภูมิ - อ.สังขละบุรี ตอน บ.ท่าขนุน – เจดีย์สามองค์