IND จัดกิจกรรมสรงน้ำพระเนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ 2564

ดร.ชัยณรงค์ ณ ลำพูน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร,ผู้บริหารพร้อมด้วยพนักงาน
บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด(มหาชน)หรือ IND
ร่วมสรงน้ำพระ เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในเทศกาลสงกรานต์และปีใหม่ไทย ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 ณ บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)