ลงนามสัญญาจ้างออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างถังตกตะกอน (Clarifier) และบ่อกรอง (Filter) เพิ่มเติม ที่โรงงานผลิตน้ำบางเขน

ลงนามสัญญาจ้างออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างถังตกตะกอน (Clarifier) เพิ่มเติม จำนวน 2 ชุด  และบ่อกรอง (Filter) เพิ่มเติม จำนวน 8 บ่อ ที่โรงงานผลิตน้ำบางเขน พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง ระหว่าง การประปานครหลวง
กับ บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ IND มูลค่าสัญญา 8,046,400 บาท ระยะเวลาดำเนินการ 960 วัน
เมื่อวันที่ 19  เมษายน 2564 เวลา 13.00 น. ณ การประปานครหลวง สำนักงานใหญ่

คุณสุรินทร์ โซนี่ (ที่ 2 จากขวา) ผู้บริหาร บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ IND  
ร่วมลงนามสัญญาจ้างออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างถังตกตะกอน (Clarifier) และบ่อกรอง (Filter) เพิ่มเติม  
ที่โรงงานผลิตน้ำบางเขน
 พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง