ลงนามสัญญาจ้างงานขออนุญาตและงานแก้ไขแบบก่อสร้าง โครงการก่อสร้างส่วนต่อขยายระบบท่อขนส่งน้ำมันสายเหนือ (สระบุรี-อ่างทอง)

คุณรัฐวิชญ์ ณ ลำพูน ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานสำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ IND

ลงนามสัญญาจ้างงานขออนุญาตและงานแก้ไขแบบก่อสร้าง โครงการก่อสร้างส่วนต่อขยายระบบท่อขนส่งน้ำมันสายเหนือ (สระบุรี-อ่างทอง)
ว่าจ้างโดย บริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด มูลค่าสัญญา 5,029,000 บาท ระยะเวลาดำเนินการ 446 วัน
ลงนามสัญญาวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 ณ บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)