ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ และวัคซีนปอดอักเสบ 13 สายพันธุ์

บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ IND
จัดสวัสดิการให้แก่ผู้บริหารและพนักงานได้เข้ารับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ โดยโรงพยาบาลพญาไท 3
และวัคซีนปอดอักเสบ 13 สายพันธุ์ โดยโรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์
เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ และปลอดภัยจากโรคติดเชื้อทางระบบทางเดินหายใจ 
ในวันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 และห้องประชุมชั้น 7 บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)