ลงนามบันทึกเพิ่มเติมสัญญาว่าจ้าง โครงการออกแบบพร้อมก่อสร้างคลังน้ำมันนครลำปาง

คุณรัฐวิชญ์ ณ ลำพูน ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานสำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ IND
ลงนามบันทึกเพิ่มเติมสัญญาว่าจ้าง โครงการออกแบบพร้อมก่อสร้างคลังน้ำมันนครลำปาง
ว่าจ้างโดย บริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด
มูลค่าสัญญา 26,000,000 บาท ระยะเวลาดำเนินการ 47 วัน
ลงนามสัญญาวันที่ 14 มิถุนายน 2564 ณ บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)