ลงนามบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญา โครงการออกแบบและก่อสร้างถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน (T-2306) ขนาดความจุ 15,000 ลูกบาศก์เมตร พร้อมอุปกรณ์ระบบที่เกี่ยวข้อง จำนวน 1 ถัง ณ สถานีบริการจัดเก็บน้ำมันสุวรรณภูมิ

ดร.ชัยณรงค์  ณ ลำพูน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ IND
ลงนามบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญา โครงการออกแบบและก่อสร้างถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน (T-2306) 
ขนาดความจุ 15,000 ลูกบาศก์เมตร พร้อมอุปกรณ์ระบบที่เกี่ยวข้อง จำนวน 1 ถัง ณ สถานีบริการจัดเก็บน้ำมันสุวรรณภูมิ 
ว่าจ้างโดย บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BAFS มูลค่าสัญญา 8,142,700 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ระยะเวลาดำเนินการประมาณ 258 วัน
ลงนามสัญญาวันที่ 15 มิถุนายน 2564 ณ บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 
ดร.ชัยณรงค์  ณ ลำพูน (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ IND
ลงนามบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญา โครงการออกแบบและก่อสร้างถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน (T-2306) 
ขนาดความจุ 15,000 ลูกบาศก์เมตร พร้อมอุปกรณ์ระบบที่เกี่ยวข้อง จำนวน 1 ถัง ณ สถานีบริการจัดเก็บน้ำมันสุวรรณภูมิ 
ว่าจ้างโดย บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BAFS มูลค่าสัญญา 8,142,700 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
​ระยะเวลาดำเนินการประมาณ 258 วัน
ลงนามสัญญาวันที่ 15 มิถุนายน 2564 ณ บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)