IND ตรวจสุขภาพผู้บริหารประจำปี 2564 (ครั้งที่ 1)

บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จัดการตรวจสุขภาพผู้บริหารประจำปี 2564 (ครั้งที่ 1)
เพื่อให้ผู้บริหารได้เข้ารับการตรวจสุขภาพประจำครั้งนี้ร่วมกับโรงพยาบาล บีแคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์
ณ บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ในวันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564

  

บริษัทฯ กำหนดนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ใช้งานเว็บไซต์ เพื่อนำข้อมูลไปพัฒนาและปรับปรุงเนื้อหาของเว็บไซต์ เพิ่มเติม หรือ