เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด ดร.ชัยณรงค์ ณ ลำพูน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด ดร.ชัยณรงค์  ณ ลำพูน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ IND ในวันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม 2564 ได้จัดให้มีการทำบุญ โดยนิมนต์พระสงฆ์ จำนวน 1 รูป ถวายสังฆทาน และภัตตาหาร พระสงฆ์ประพรมน้ำมนต์ให้ผู้บริหารและพนักงานเพื่อความเป็นสิริมงคล ณ ห้องประชุมชั้น 4 จากนั้น ดร.ชัยณรงค์ ณ ลำพูน ได้มอบของให้กับพนักงาน อาทิ ข้าวสาร 5 กิโลกรัม จำนวน 1 ถุง, ไข่ไก่ จำนวน 2 แผง, หน้ากากอนามัย จำนวน 1 กล่อง น้ำ BRYONIA 200C จำนวน 1 ขวด ณ บริเวณประชาสัมพันธ์ ชั้น 2 เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและช่วยเหลือเยียวยาในสภาวะเศรษฐกิจ และโควิด-19