ลงนามสัญญาจ้างควบคุมงานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำ พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง

คุณรัฐวิชญ์  ณ ลำพูน ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ IND 
ลงนามสัญญาจ้างควบคุมงานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำ พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง
ว่าจ้างโดย การประปานครหลวง มูลค่าสัญญาประมาณ 25,195,677.50 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ระยะเวลาดำเนินการประมาณ 40 เดือน
ลงนามวันที่ 3 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ การประปานครหลวง สำนักงานใหญ่