โครงการฝึกอบรมผู้บริหารและพนักงาน ประจำปี 2561

โครงการฝึกอบรมผู้บริหารและพนักงาน ประจำปี 2561 จัดชั้นเมื่อวันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องเอเวอร์กรีน ชั้น 5 โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท จังหวัดปทุมธานี