งานทำบุญบริษัทฯ เนื่องในโอกาสครบรอบ 38 ปี

บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ IND จัดงานทำบุญบริษัทฯ เนื่องในโอกาสครบรอบ 38 ปี
โดยมีพลเอก วุฒินันท์ ลีลายุทธ ประธานกรรมการบริษัท และ ดร.ชัยณรงค์ ณ ลำพูน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คณะกรรมการ ท่านที่ปรึกษา ผู้บริหารและพนักงาน ร่วมงานทำบุญบริษัทฯ
โดยทำการไหว้สักการะศาลทั้ง 4 จุด จุดที่ 1 : ศาลพระพรหม (ด้านหน้าโครงการสำนักงาน) จุดที่ 2 และ จุดที่ 3 : ศาลตายาย ทั้ง 2 จุด (ด้านหน้าโครงการสำนักงาน)
จุดที่ 4 : ศาลพระภูมิเจ้าที่ (ณ ชั้น 7 บมจ.อินเด็กซ์ฯ) และร่วมพิธีสงฆ์ ถวายภัตตาหาร สังฆทาน พระผู้ใหญ่พรมน้ำพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคล
ในวันจันทร์ที่ 27 กันยายน 2564 เวลา 09.00 – 10.30 น. ณ บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

        จุดที่ 1 : ศาลพระพรหม (ด้านหน้าโครงการสำนักงาน)

        จุดที่ 2 : ศาลตายาย (ด้านหน้าโครงการสำนักงาน โซนตรงกลาง)

        จุดที่ 3 : ศาลตายาย (ด้านหน้าโครงการสำนักงาน โซนฝั่งขวา)

        จุดที่ 4 : ศาลพระภูมิเจ้าที่ (ณ ชั้น 7 บมจ.อินเด็กซ์ฯ)  


        ร่วมพิธีสงฆ์ ถวายภัตตาหาร สังฆทาน พระผู้ใหญ่พรมน้ำพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคล (ณ ชั้น 7 บมจ.อินเด็กซ์ฯ)