พิธีลงนามสัญญาโครงการออกแบบและก่อสร้างระบบบริการน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานสนามบินอู่ตะเภา ณ ท่าอากาศยานอู่ตะเภา

พิธีลงนามสัญญาโครงการออกแบบและก่อสร้างระบบบริการน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานสนามบินอู่ตะเภา ณ ท่าอากาศยานอู่ตะเภา
ระหว่างบริษัท โกลเบิลแอโร่แอสโซซิเอทส์ จำกัด “GAA” (ผู้ว่าจ้าง)
โดย หม่อมหลวงณัฐสิทธิ์ ดิศกุล ประธานกรรมการ, คุณชุมพล สุรพิทยานนท์ กรรมการ
ลงนามสัญญาร่วมกับ
บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ IND (ผู้รับจ้าง)
โดย ดร.พรลภัส ณ ลำพูน รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, คุณรัฐวิชญ์ ณ ลำพูน ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
มูลค่าสัญญาประมาณ 2,118,600,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) และระยะเวลาดำเนินการประมาณ 38 เดือน
พิธีลงนามสัญญาในครั้งนี้ เพื่อแสดงเจตจำนงในการดำเนินงานโครงการฯ และนำไปสู่ความสำเร็จในโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออกร่วมกัน
เมื่อวันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม 2564 เวลา 10.19 น. ณ ห้องประชุม 5 อาคาร 9 บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)