การตรวจสุขภาพผู้บริหารและพนักงานประจำปี 2564

บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ IND จัดการตรวจสุขภาพผู้บริหารและพนักงานประจำปี 2564 เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานได้เข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปีตามโปรแกรมมาตรฐาน การตรวจสุขภาพในครั้งนี้ ร่วมกับโรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์
เมื่อวันศุกร์ที่  29 ตุลาคม  2564 ณ บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)