โครงการฝึกอบรมหลักสูตรดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2564

บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ IND ได้จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรดับเพลิง และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2564
เพื่อเพิ่มความรู้ความสามารถในแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย พร้อมทบทวนการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปตามขั้นตอนที่ถูกต้อง
เพื่อให้เกิดความปลอดภัยทั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ และช่วยลดความเสียหายต่อทรัพย์สิน
จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ณ บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

คุณภาณุพงศ์ ม้วนทอง  รองประธานจัดงาน กล่าวรายงานวัตถุประสงคในการฝึกอบรมครั้งนี้


ดร.ชัยณรงค์ ณ ลำพูน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวเปิดงาน


วิทยากรในการฝึกอบรม จากบริษัท ซานโต ไฟร์ เทรนนิ่ง จำกัด บรรยายแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย


ดร.ชัยณรงค์  ณ ลำพูน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คณะผู้บริหารและพนักงาน เข้าร่วมอบรม
จำลองสถานการณ์เหตุเพลิงไหม้ และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
จำลองสถานการณ์เหตุเพลิงไหม้ และทำการเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย รวมถึงการปฐมพยาบาลเบื้องต้น


สาธิตวิธีการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงชนิดต่าง ๆ
วิทยากร, คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
มอบของที่ระลึก พร้อมถ่ายรูปหมู่ร่วมกันหลังจบฝึกอบรมหลักสูตรดับเพลิง