พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOA) ระหว่าง บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กับสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)

ดร.ชัยณรงค์  ณ ลำพูน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคุณรัฐวิชญ์ ณ ลำพูน ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ IND (บริษัทวิศวกรที่ปรึกษา)
พร้อมด้วย Dr.Eden Y. Woon อธิการบดี และ Mr.Sanjeev Jayasinghe ผู้อำนวยการสำนักความก้าวหน้าและกิจการนักศึกษาเก่า
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)

ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOA) ในการสนับสนุนทุนการศึกษา จำนวน 3 ทุน มูลค่า 3,000,000 บาท ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาโท
พิธีดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 ณ  สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)