ร่วมพิธีเปิดโครงการขยายระบบท่อขนส่งน้ำมันสายเหนือ (บางปะอิน-นครลำปาง) และคลังน้ำมันนครลำปาง


พลเอก วุฒินันท์ ลีลายุทธ ประธานกรรมการบริษัท, ดร.ชัยณรงค์ ณ ลำพูน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมคณะผู้บริหาร และพนักงาน บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ IND (บริษัทวิศวกรที่ปรึกษา) ร่วมพิธีเปิดโครงการขยายระบบท่อขนส่งน้ำมันไปภาคเหนือระยะที่ 2 และคลังน้ำมันนครลำปาง โดยมีคุณพลากร สุวรรณรัฐ ประธานกรรมการ บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BAFS) เป็นประธานในพิธีเปิดระบบท่อขนส่งน้ำมันสายเหนือ (บางปะอิน-นครลำปาง) ในวันที่ 17 ธันวาคม 2564 ณ คลังน้ำมันนครลำปาง จังหวัดลำปาง ซึ่งในงานนี้ ทางบริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้รับดำเนินงาน "โครงการออกแบบพร้อมก่อสร้างคลังน้ำมันนครลำปาง" บริษัทฯ ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนร่วมในการเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งน้ำมัน ณ คลังน้ำมันนครลำปาง