ผ่าความสำเร็จ IND ผ่าน ดร.พรลภัส

ดร.พรลภัส ณ ลำพูน รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ IND
สัมภาณ์พิเศษหนังสือพิมพ์ทันหุ้น หัวข้อข่าว "่ผ่าความสำเร็จ IND ผ่าน ดร.พรลภัส"