งานทำบุญทอดผ้าป่า สร้างศาลาธรรม วัดป่ามหาวัน สัปปายะมหาสถาน กรุงกบิลพัสดุ์ ประเทศเนปาล

บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้จัดงานทำบุญทอดผ้าป่า เพื่อร่วมสร้างศาลาธรรม ณ วัดป่ามหาวัน สัปปายะมหาสถาน กรุงกบิลพัสดุ์ ประเทศเนปาล โดยพระภันเตสุมังคโล เจ้าอาวาสวัดป่ามหาวัน สัปปายะมหาสถาน เป็นประธาน เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564 เวลา 10.00 - 11.00 น. ณ บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีคณะผู้บริหารและพนักงาน, บริษัทร่วมค้า ได้ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าในครั้งนี้ด้วย
บริษัทฯ กำหนดนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ใช้งานเว็บไซต์ เพื่อนำข้อมูลไปพัฒนาและปรับปรุงเนื้อหาของเว็บไซต์ เพิ่มเติม หรือ